Aktualności

Ministerstwo Zdrowia wprowadza nowe standardy opieki okołoporodowej

4 kwietnia br. resort zdrowia zaprezentował nowe standardy opieki okołoporodowej. Nowe przepisy regulujące procedury postępowania z ciężarnymi kładą nacisk na fizjologię ciąży i obniżenie medykalizacji porodu. Wśród najważniejszych zmian znalazły się: prawo do znieczulenia, zapewnienie intymności przy porodzie, wsparcie psychologiczne i promocja laktacji. Podobne standardy obowiązują obecnie tylko w dwóch krajach europejskich – Anglii i Hiszpanii.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że nowe standardy mają być kodeksem praw pacjentki w ciąży, który nie tylko ułatwi jej przygotowanie się na to, co ją czeka w trakcie porodu i później, ale pozwoli także na podjęcie, w porozumieniu z lekarzem, decyzji w jakich warunkach chce rodzić.

Pacjentka będzie mogła poznać swoja położną, odwiedzić szpital, w którym zdecyduje się rodzić. Dwa razy w trakcie ciąży będzie też przeprowadzana ocena ryzyka nasilenia objawów depresji, a łagodzenie bólu nie będzie już traktowane jako dodatkowa procedura medyczna. Nowy standard opieki okołoporodowej zakłada także brak obowiązku przymusowej hospitalizacji po 41 tyg. ciąży. Decyzje jak powinna wyglądać opieka nad taką ciężarną będzie w gestii jej lekarza prowadzącego.

Ważnym punktem ministerialnego rozporządzenia ma być również szkolenie personelu medycznego ze znajomości standardów okołoporodowych. Jak wynika z dokumentu, każdy pracownik szpitala położniczego będzie miał obowiązek zapoznania się z nimi zapoznać. Za szkolenie, weryfikację wiedzy personelu i stosowanie standardów będą odpowiedzialni dyrektorzy placówek.

Przygotowany przez MZ dokument ma trafić wkrótce do konsultacji społecznych. Dotychczasowe standardy będą obowiązywały do końca 2018 r.

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI