logo Polskie Towarzystwo Neonatologiczne

Polskie Towarzystwo Neonatologiczne

Towarzystwo zrzesza ekspertów neonatologii z całej Polski. Celami Towarzystwa są upowszechnianie wiedzy medycznej ze szczególnym uwzględnieniem neonatologii, współudział w tworzeniu i realizacji programów poprawy opieki organizacyjnej i zdrowotnej nad noworodkiem, podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy pediatrów i neonatologów oraz szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej.

Rozwiń
logo Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w Warszawie został założony w 1912 roku. Obecnie jest to szpital Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na jego terenie mieszczą się: II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka oraz Klinika Endokrynologii Ginekologicznej. Szpital specjalizuje się w opiece nad kobietami z powikłaniami ciąży, a także nad urodzonymi przedwcześnie i najbardziej chorymi noworodkami.

Rozwiń
logo Fundacja „Zero-Pięć”

Fundacja „Zero-Pięć”

Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci ZERO-PIĘĆ powstała na początku 2008 roku jako organizacja non-profit. Inspiracją do jej powołania było przekonanie założycielek Fundacji o potrzebie stałego kierowania uwagi ogółu społeczeństwa, a w szczególności szerokich kręgów profesjonalistów, na problem znaczenia najwcześniejszych doświadczeń małego człowieka dla jego aktualnego i dalszego rozwoju. Fundacja chce wspierać dzieci i ich opiekunów w budowaniu między nimi dobrych relacji, czyli takich, które umożliwiają dzieciom rozwój zgodny z ich naturalnym potencjałem, a rodzicom dają radość z uczestnictwa w tym procesie. Przyświeca jej idea „interwencji prewencyjnej”, w myśl której wsparcie udzielane niemowlętom, małym dzieciom i ich rodzinom odpowiednio wcześnie (już w okresie ciąży czy w pierwszym roku życia dziecka), może zapobiegać poważnym problemom w przyszłości.

Rozwiń
logo Stowarzyszenie „Parasol dla życia”

Stowarzyszenie „Parasol dla życia”

Stowarzyszenie Pomocy Rodzicom Dzieci Cierpiących na Skutek Inwazyjnych Chorób Bakteryjnych „Parasol dla Życia” powstało, by wspierać rodziny dzieci, które ucierpiały w wyniku infekcji, a których nie stać na kosztowną rehabilitację. Służymy pomocą psychologiczną i emocjonalną. Ze wszystkich sił popieramy starania o wyrównanie szans dzieci w ich dostępie do chroniących, choćby przed sepsą, szczepień, niezależnie od statusu finansowego ich rodziców. Stowarzyszenie „Parasol dla Życia” powstało po to, by ludzie z podobnymi przeżyciami i doświadczeniami mogli się nimi podzielić. By już nigdy nie byli sami z tragedią, którą przeżyli, a której – dzięki naszym wspólnym wysiłkom – być może już niedługo będzie można zapobiec.

Rozwiń
logo Ogólnopolskie Porozumienie "Razem dla wcześniaków"

Ogólnopolskie Porozumienie "Razem dla wcześniaków"

Ogólnopolskie Porozumienie "Razem dla wcześniaków" powstało, aby współdziałać w sprawach rangi ogólnopolskiej, współpracować ze środowiskiem medycznym oraz decydentami nad poprawą systemu opieki nad wcześniakami w Polsce oraz wsparcie rodziców wcześniaków. Jednoczy nas jeden cel, by mówić jednym, mocnym głosem o sprawach najważniejszych dla najmniejszych z najmłodszych i ich rodziców. Porozumienie tworzą: Grupa wsparcia dla rodziców wcześniaka Calineczki, Fundacja Koalicja dla wcześniaka, Fundacja Laboratorium Marzeń, Fundacja Mali Wojownicy, Fundacja MatkoweLove, Fundacja Przed Czasem, Stowarzyszenie Za wcześnie.

Rozwiń

Nasi darczyńcy

logo Astra Zeneca
logo Astra Zeneca
logo Astra Zeneca
logo Astra Zeneca
logo Astra Zeneca
logo Astra Zeneca
logo Astra Zeneca
logo Astra Zeneca
logo Astra Zeneca
logo Astra Zeneca

Wesprzyj nas

Jesteśmy organizacją non-profit, dlatego każde wsparcie finansowe pozwoli nam realizować nasze cele.
Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę.

Zobacz więcej