Aktualności

Rzecznik Praw Pacjenta objął Patronatem Honorowym Koalicję RSV

Rzecznik Praw Pacjenta – Bartłomiej Chmielowiec objął Patronatem Honorowym naszą inicjatywę – Koalicję na rzecz profilaktyki zakażeń RSV. Ogromnie się cieszymy i bardzo dziękujemy za to wyróżnienie.

Koalicja RSV powstała, aby przekonać osoby odpowiedzialne za organizację systemu opieki zdrowotnej, jak ważna i potrzebna jest ochrona WSZYSTKICH DZIECI przed wirusem RS. Chcemy wspólnie wypracować i wprowadzić takie rozwiązania, które pozwolą zmniejszyć liczbę zakażeń RSV i hospitalizacji z tego powodu.

Nasza inicjatywa wpisuje się w misję Rzecznika Praw Pacjenta, której celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby zdrowotne najmłodszych pacjentów. Ministerstwo Zdrowia i cały rząd kładzie w tym roku nacisk na profilaktykę i działania prozdrowotne. Koalicja RSV wpisuje się w działalność w obszarze edukacji zdrowotnej i poprawę jakości opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Dziękujemy Panu Bartłomiejowi Chmielowcowi za zaufanie i chęć współpracy.

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI