Wcześniak w domu

6-letni wcześniak w szkole

Od 2011 roku wszystkie pięciolatki objęte są obowiązkiem przedszkolnym. Zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej od 2014 roku wszystkie sześcioletnie dzieci rozpoczną naukę w I klasie szkoły podstawowej. Wielu rodziców zastanawia się czy moje dziecko będzie na to gotowe? Terminem gotowość szkolna, dojrzałość szkolna określamy zdolność dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Jest to pewien etap rozwoju dziecka. W tym czasie dziecko powinno posiadać pewien zakres kompetencji, które można opisać  jako:

 • odpowiednie umiejętności i wiadomości społeczne,
 •  zdrowie i sprawność ruchową,
 • dbałość o bezpieczeństwo własne i innych,
 • czynność samoobsługowe, nawyki higieniczne oraz utrzymywanie ładu i porządku,
 • poziom rozwoju czynności intelektualnych potrzebnych do rozumienia otoczenia i do nauki szkolnej,
 •  rozwój mowy,
 • gotowość do nauki czytania i pisania,
 • edukacja matematyczna,
 • rozumienie istoty zjawisk atmosferycznych i znajomość świata roślin i zwierząt,
 • wychowanie przez sztukę i rozwijanie zainteresowań technicznych

Naturalnym jest, że dzieci różnią się swoim tempem rozwoju nawet w obrębie szerokiej normy rozwojowej. Dlatego też zgodnie  z reformą każde 5 letnie dziecko musi być poddane  ocenie gotowości szkolnej przed rozpoczęciem nauki w szkole. Wiek metrykalny nie jest arbitralnym wyznacznikiem czasu rozpoczęcia edukacji szkolnej. Założeniem reformy MEN jest by gotowość szkolna oceniana była na podstawie obserwacji nauczyciela wychowania przedszkolnego danego dziecka. Obserwacja ta rozpoczyna się w okresie jesienno - zimowym, następnie w pierwszym kwartale nowego roku przeprowadzana jest diagnoza przy pomocy zadań testowych. W sytuacji, gdy okaże się, że dziecko nie spełnia kryteriów dojrzałości szkolnej,  po uzgodnieniu z rodzicami wdrażany jest program zajęć dydaktyczno wyrównawczych i ponowna ocena gotowości szkolnej odbywa się pod koniec roku szkolnego.

Dzieci, które urodziły się przedwcześnie mogą rozwijać się w tym samym tempie co ich rówieśnicy, jednocześnie niekiedy ich choroby z okresu noworodkowego mogą mieć swoje konsekwencje w zaburzonym rozwoju, ponadto należy pamiętać, że niekiedy są biologicznie młodsze nawet o kilka miesięcy, więc gdyby urodziły się o czasie to zaczynałyby naukę w szkole z dziećmi o rok młodszymi.

Należy mieć na uwadze, że to czy dziecko jest gotowe do tego by rozpocząć naukę w szkole ma duży wpływ na dalsze sukcesy edukacyjne. A każde dziecko chce być dobrym uczniem. Z rozwagą więc należy podejmować decyzję o rozpoczęciu edukacji w szkole.

Jaka jest rola rodziców we wspomaganiu rozwoju własnych dzieci i ich dojrzałości do rozpoczęcia edukacji w szkole?  Każde dziecko ma własne indywidualne tempo rozwoju, jednocześnie każdy rodzic może rozwój swojego dziecko wspomagać między innymi poprzez czas spędzony z nim i szereg zajęć oraz aktywności takich jak:

 • wspólne czytanie książek
 • spędzanie wspólnego czasu na zabawach i przytulaniu
 • Tworzenie dokładnego rozkładu dnia i jego przestrzeganie (czas posiłku, czas drzemki, czas kładzenia się do łóżka)
 • Czas na rozmowę z dzieckiem
 • Wspomaganie ciekawości świata u dziecka poprzez zachęcanie go do stawiania pytań
 • Promowanie zabaw, które rozwijają umiejętność rozwiązywania problemów, rozwijają wyobraźnię
 • Dbanie o właściwe zachowanie dziecka i wdrażanie kultury osobistej

Na sam koniec: ważne jest nastawienie dziecka do szkoły. Również i tutaj nastawienie rodzica odgrywa dużą rolę. Jeśli przedstawimy szkołę jako miejsce rozwoju, zdobywania wiedzy o świecie i nowych umiejętności to zaowocuje to w przyszłości lepszym stosunkiem dziecka do szkoły i wyzwań z tym miejscem związanych.

Artykuł pochodzi z 2. numeru gazetki „Mam(y) wcześniaka”

WRÓĆ DO LISTY ARTYKUŁÓW