Aktualności

Wcześniak – wyzwanie na całe życie

Dziś, 17 listopada, w piątym Światowym Dniu Wcześniaka podczas konferencji pod hasłem „Wcześniak – wyzwanie na całe życie”, która odbyła się w nowym szpitalu Pediatrycznym WUM w Warszawie, eksperci dyskutowali nad jakością i dostępnością skoordynowanej, wielospecjalistycznej opieki dla dzieci przedwcześnie urodzonych. Specjaliści podkreślali, że wcześniakiem nie przestaje się być wraz z opuszczeniem murów szpitala, dlatego opieka po zakończeniu hospitalizacji powinna być łatwo dostępna i wszechstronna.

Dyskusja na ten temat jest szczególnie istotna w kontekście Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 października b.r., które usuwa z listy priorytetowych dziedzin medycyny neonatologię. Nowe wytyczne Ministra Zdrowia wzbudzają uzasadniony niepokój zarówno wśród lekarzy, jak i rodziców.

Walka o życie i zdrowie wcześniaków nie kończy się wraz z wyjściem ze szpitala. Wręcz odwrotnie, ponieważ często wtedy dopiero się zaczyna. Potrzeba olbrzymiej determinacji i siły ze strony rodziców, aby dziecko mogło się odpowiednio rozwijać i nadrabiać różnice rozwojowe. Wymaga to stałej kontroli wielu lekarzy specjalistów – neonatologa (w późniejszym okresie pediatry), okulisty, neurologa, często neurologopedy, konsultanta laktacyjnego, otolaryngologa lub audiologa, pulmunologa, kardiologa czy fizjoterapeuty. Często rodzinie i dziecku potrzebne jest również wsparcie psychologiczne.

Do ukończenia 3. roku życia, dzieci przedwcześnie urodzone wymagają kompleksowej opieki ze względu na ryzyko nieharmonijnego lub nieprawidłowego rozwoju. W tym czasie należy dążyć do wyrównania niedoborów żywieniowych, zapewnienia prawidłowego rozwoju ruchowego, poznawczego i emocjonalnego. Powinien zostać zrealizowany również pełen kalendarz szczepień, aby dziecko mogło uczęszczać do przedszkola czy normalnej szkoły. – Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje powypisową opiekę specjalistyczną i obserwację dzieci urodzonych jako wcześniaki do momentu, aż one skończą trzeci rok życia. To już jest dużo, ale my chcielibyśmy ocenić jeszcze gotowość szkolną oraz funkcjonowanie tych dzieci w późniejszych latach – podkreśla prof. dr hab. n med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Prezes Towarzystwa Neonatologicznego i Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie Neonatologii.

Dziecko urodzone przed terminem po wypisie z oddziału neonatologicznego narażone jest na szereg powikłań zdrowotnych. Najpoważniejsze z nich dotyczą układu nerwowego, układu krążenia, zakażeń dróg oddechowych i ich powikłań wywołanych m.in. zakażeniami wirusem RS, który występuje w sezonie jesienno-zimowym (od listopada do kwietnia). Poza problemami natury medycznej, wcześniaki narażone są na: zaburzenia poznawcze, emocjonalne i intelektualne, które mogą powodować trudności w uczeniu się, zaburzenia uwagi, nadpobudliwość psychoruchową, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, trudności w zakresie mowy czy problemy emocjonalne.

– Ubolewam ogromnie nad tym, że mimo znacznych postępów dotyczących opieki szpitalnej nad wcześniakami, wciąż bardzo utrudniony jest dostęp do poszczególnych lekarzy specjalistów po okresie hospitalizacji. Rodzice dzieci przedwcześnie urodzonych często muszą czekać wiele tygodni, a nawet miesięcy, żeby dostać się na wizytę. Zdarza się, ze dojeżdżają po 150 km na każdą taką konsultację. To jest szkodliwe zarówno z ludzkiego, jak i z medycznego punktu widzenia. Tym bardziej jest to trudne do zaakceptowania, że już od kilku lat gotowy program, powołujący do życia blisko trzydzieści ośrodków kompleksowej opieki nad wcześniakami w całej Polsce, czeka na wdrożenie przez Ministerstwo Zdrowia – mówi prof. dr hab. n med. Ewa Helwich – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Neonatologii.

Eksperci są zgodni, że zorganizowanie 26–30 ośrodków prowadzących opiekę rozwojową nad noworodkami urodzonymi przedwcześnie jest remedium na dotychczasowe problemy. Koordynatorami tej wielospecjalistycznej opieki powinni być lekarze neonatolodzy, którzy najlepiej znają powikłania wcześniactwa i świadomi są potrzeb rozwojowych tej grupy dzieci w pierwszych latach życia. Te potrzeby zostały również podkreślone w „Standardach opieki medycznej nad noworodkiem Polsce. Zaleceniach Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego”, wydanych w marcu b.r.

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI