Aktualności

RATUJEMY UKRAIŃSKIE WCZEŚNIAKI! WE RESCUE UKRAINIAN PREEMIES

Nasza Fundacja włączyła się w pomoc ukraińskim wcześniakom. Dołączyliśmy do zbiórki założonej przez Katarzynę Dyńską-Kukulską (MatkoweLove) i prosimy o jej wsparcie. Do akcji dołączyła również Fundacja Neonatus i Fundacja Tęczowy Kocyk. Wspierają nas neonatolodzy i inne organizacje rodzicielskie z Ogólnopolskiego Porozumienia Razem dla Wcześniaków.

Link do zbiórki: https://pomagam.pl/ccdr4w

Wobec okrutnej wojny na Ukrainie nie możemy być obojętni. Szpitale na Ukrainie działają w sytuacji  skrajnie kryzysowej, brakuje im sprzętu, środków higienicznych i pielęgnacyjnych. Jesteśmy w stałym kontakcie z lekarzami na Ukrainie oraz organizacją rodzicielską. Wiemy jakie są ich potrzeby, wiemy też jak dostarczyć im pomoc, gdyż współpracujemy z Polską Misją Medyczną oraz kurierami po stronie ukraińskiej, którzy z narażeniem życia dostarczają pomoc. Mamy listę niezbędnego sprzętu. Wiemy, że pomoc musi być zarówno celowana, doraźna w sytuacji kryzysowej, ale też długofalowa, gdyż na nowo trzeba będzie zorganizować pracę Oddziałów Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka, gdy wojna się skończy. Gwarantami celności naszych działań są prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, prezes naszej Fundacji, prof. Ryszard Lauterbach, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i założyciel Fundacji Neonatus, a także dr hab. Dorota Pawlik, prezes Fundacji Neonatus, którzy od kilkudziesięciu lat współpracują z ukraińskimi neonatologami.

Celem tej zbiórki jest zgromadzenie środków na:

  • finansowanie bieżących potrzeb związanych z aktualnym funkcjonowaniem oddziałów neonatologicznych i pediatrycznych na Ukrainie
  • zakup niezbędnych środków medycznych i sprzętu, a są to m. in. aparaty do znieczulenia oddychania, zestawy do intubacji, również te w mikrorozmiarach, pompy infuzyjne, podgrzewane materace operacyjne dla noworodków, rurki do intubacji, sondy nosowo-żołądkowe, ssaki ręczne (bywają braki w dostawie prądu), zestawy do gastrostomii (PEG), rurki tracheostomijne, worki do stomii, sondy do odśluzowania, szwy, materiały opatrunkowe i hemostatyczne, niezbędne leki, również te podczas transportu.
  • zakup jedzenia m. in. mieszanek mlekozastępczych, wzmacniaczy pokarmu kobiecego, środków higienicznych, pampersów, środków opatrunkowych, kremów, środków odkażających, żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

Mamy świadomość, że cała operacja będzie wymagała ogromnych zasobów, miejsc magazynowych, sprawnej koordynacji i logistyki w skali kraju… ale również zaangażowania ludzi dobrej woli. Wspólnie mamy większe możliwości. Możemy zakupić więcej materiałów, bezpośrednio u producentów lub po obniżonej marży.

Wszystkim zaangażowanym osobom dziękujemy za wsparcie tych działań i chęć pomocy tym najmniejszym z najdzielniejszych. Dziś przychodzi im bowiem toczyć bój o własne życie i zdrowie w najtrudniejszych warunkach. Wspólnie możemy im pomóc w tej walce. To jest nasza cegiełka pomocy od polskiej społeczności rodziców wcześniaków i neonatologów, bo #RazemMożemyWięcej

 


WE RESCUE UKRAINIAN PREEMIES

 

Our Foundation joined in helping Ukrainian premature babies. We joined the fundraiser founded by Katarzyna Dyńska-Kukulska (MatkoweLove) and we ask for her support. The Neonatus Foundation and the Tęczowy Kocyk Foundation have also joined the campaign. We are also supported by neonatologists and other parental organizations. 

Link: https://pomagam.pl/ccdr4w

 The purpose of this initiative is to collect funds for:

  • basic care packages for 26 NICU units in Ukraine
  • neonatal and pediatric wards in Ukraine financially
  • purchase of necessary medical supplies and equipment, including intubation sets, infusion pumps, heated surgical mattresses for newborns, hand manual suction, degumming probes, sutures, dressing and hemostatic materials and other materials necessary to provide support for local medical wards or places where preemies are taken to.
  • providing premature babies and newborn patients with food, clothes and necessary hygiene products

The initiative is supported by prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, president of the Coalition for Preemies Foundation and prof. Ryszard Lauterbach, president of the Polish Neonatology Society and founder of the Neonatus Foundation, as well as dr. Dorota Pawlik, president of the Neonatus Foundation, who have been cooperating with Ukrainian neonatologists for several decades.

We would like to thank all the people involved for their support and willingness to help the smallest of the bravest. Today they have to fight for their own life and health in the most difficult conditions. Together, we can help them in this fight. This is our contribution to help from the Polish community of parents of premature babies and neonatologists, because # RazemMożemyWięcej (#TogetherWeCanDoMore)

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI