Aktualności

Program profilaktyki zakażeń RSV obejmuje dzieci urodzone do końca 32. tygodnia ciąży

Komu należy się profilaktyka RSV? Wokół tego tematu powstały kontrowersje, a niektórzy rodzice wcześniaków byli odsyłani z kwitkiem. Program profilaktyki zakażeń RSV został rozszerzony i zgodnie z aktualnymi kryteriami kwalifikacji mogą z niego skorzystać dzieci urodzone do końca 32. tygodnia wieku ciążowego.

Wirus RS (syncytialny wirus nabłonka oddechowego) jest bardzo groźny dla dzieci urodzonych przedwcześnie. Sezon zakażeń wirusem RS rozpoczął się 1 listopada i będzie trwał do końca kwietnia, ale immunizacja powinna rozpocząć się w październiku. Nie opracowano jeszcze skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi RS, dlatego jedyną formą ochrony jest tzw. immunoprofilaktyka bierna, czyli podanie gotowych przeciwciał zwalczających wirusa. Od tego roku z tej profilaktyki będą mogły skorzystać również nieco starsze wcześniaki. Zgodnie z najnowszymi kryteriami, do programu profilaktyki zakażeń RSV kwalifikowane będą dzieci, które:

• w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyły 1. roku życia i spełniają następujące kryteria:
– wiek ciążowy ≤ 28 tygodni
lub
– dysplazja oskrzelowo-płucna;
• w momencie rozpoczęcia immunizacji nie ukończyły 6. miesiąca życia i spełniają kryterium:
– wiek ciążowy 29 – 32 tygodni.

Niektórzy rodzice wcześniaków spotykają się z błędną interpretacją zapisu dotyczącego 32. tygodnia ciąży. Według nich do programu kwalifikują się dzieci urodzone do 32. tygodnia ciąży, czyli tylko takie, które zaczęły 32. tydzień. Tymczasem do programu kwalifikowane są dzieci, które urodziły się do końca 32. tygodnia ciąży (32 i 6 dni).

O precyzyjne wyjaśnienie poprosiliśmy eksperta – prof. dr hab. n. med. Ewę Helwich, konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii: Zgodnie z wytycznymi aktualnej wiedzy medycznej, wiek ciążowy ustala się licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Prawidłowy czas trwania ciąży (przy założeniu 28-dniowego cyklu miesiączkowego) trwa zatem 280 dni czyli 42 tygodnie. Powszechnym standardem, stosowanym zarówno w specjalizacji położnictwo i ginekologia, jak i neonatologia, jest określanie wieku ciążowego w tygodniach, przy czym podaje się również cyfrę od 0 do 6 dla wskazania konkretnego dnia w danym tygodniu.

28. tydzień oznacza okres od „28. tydzień 0 dni” do „28. tydzień 6 dni” (odpowiednio od 190 do 196 dnia ciąży), a 32. tydzień – okres od „32. tydzień 0 dni” do „32. tydzień 6 dni” (odpowiednio od 218 do 224 dnia ciąży).

Pełny tydzień osiągany jest ostatniego dnia oznaczonego cyfrą „6”, która nie stanowi „dodatku” do liczby tygodni, a jedynie wskazuje, na konkretny dzień danego niezakończonego tygodnia. Zatem 28. pełny tydzień wieku ciążowego jest osiągany w dniu oznaczanym jako „28. tydzień 6 dni”, a 32. pełny tydzień w dniu oznaczanym jako „32. tydzień 6 dni” – wyjaśnia prof. Ewa Helwich.

Wirus RS w okresie jesienno-zimowym powoduje infekcje układu oddechowego – może wywołać zapalenie błony śluzowej nosa, krtani, tchawicy, płuc czy oskrzeli. Co roku atakuje prawie 90% wcześniaków, będąc często przyczyną niewydolności oddechowej, wymagającej stosowania wentylacji mechanicznej i leczenia w oddziale intensywnej terapii noworodka. Zakażenia wywołane wirusem RS są bardzo niebezpieczne dla wcześniaków w pierwszych miesiącach życia i mogą negatywnie wpłynąć na ich dalszy rozwój. U dzieci, które przeszły infekcję wywołaną wirusem RS ryzyko wystąpienia w późniejszym życiu astmy oskrzelowej jest 4-krotnie wyższe niż u dzieci, które takiej infekcji nie przechodziły.

Na stronie Fundacji Koalicji dla wcześniaka można znaleźć aktualną listę ośrodków, które realizują program profilaktyki zakażeń RSV w poszczególnych województwach (tutaj)
Do ośrodka zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania powinni się zgłosić rodzice wcześniaków w celu umówienia się na immunizację.

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI