Aktualności

Polskie szpitale dla ukraińskich dzieci. Przekazanie sprzętu dla ukraińskich oddziałów neonatologicznych i pediatrycznych.

Cztery warszawskie szpitale: Centrum Medyczne „Żelazna”, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny CMKP im. prof. W. Orłowskiego, Szpital Kliniczny WUM im. ks. Anny Mazowieckiej, Szpital Dziecięcy im. prof. Jana Bogdanowicza oraz Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie przekażą sprzęt do szpitali neonatologicznych i pediatrycznych na Ukrainie.

To charytatywna akcja zorganizowana przez Children’s Medical Care Foundation z Los Angeles (CMCF), której prezydentem jest Pan Bjoern Martinoff. Darowizna dotyczy sprawnego i wysokiej jakości sprzętu, który w wyniku wymiany nie był już wykorzystywany w polskich szpitalach. To m.in. inkubatory, pompy infuzyjne, respiratory, monitory i ortopedyczne łóżka dziecięce. Transport wyjedzie na Ukrainę w najbliższy czwartek – 28 maja br, a jego sponsorem jest CMCF.

Children’s Medical Care Foundation jest organizacją, która przez ostatnie 40 lat sponsorowała stypendia dla polskich neonatologów i chirurgów dziecięcych w renomowanych ośrodkach światowych, a od kilkunastu lat prowadzi szeroki program pomocy dla Ukrainy. Pomysłodawczynią programu pomocy dla lekarzy ukraińskich jest vice prezydent CMCF Jolanta Martinoff, która wykazuje niezwykłą organizacyjną aktywność w działaniu na rzecz poprawy opieki neonatologicznej i w zakresie chirurgii dziecięcej na Ukrainie. Merytorycznego wsparcia udzielają jej znani polscy profesorowie neonatologii i chirurgii dziecięcej. Aktywność CMCF na Ukrainie przejawia się sponsorowaniem budowy szpitali, fundowaniem stypendiów i wyjazdów ukraińskim lekarzom na szkolenia do polskich szpitali, a także na konferencje i staże w innych krajach Europy i USA. W 2017 roku Jolanta Martinoff w imieniu zarządu CMCF podpisała Memorandum z Ministerstwem Zdrowia Ukrainy, którego celem jest poprawa opieki neonatologicznej na Ukrainie. Ze strony ukraińskiej przedsięwzięcie to koordynuje dr Zoryana Ivanyuk – dyrektor biura CMCF we Lwowie, a ze strony polskiej prof. dr hab. n med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka – wieloletni koordynator polskiego programu neonatologicznego CMCF, która w latach 2000-2018 kierowała Kliniką Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej, w latach 2011-2019 była Prezesem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, a obecnie sprawuje funkcję Prezesa Fundacji Koalicja dla wcześniaka. Prof. M. K. Borszewska-Kornacka z ramienia CMCF sprawuje przede wszystkim nadzór merytoryczny nad programem pomocy dla neonatologów organizując projekty edukacyjne, w tym szkolenia praktyczne w oddziałach neonatologicznych na Ukrainie.

Prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka wystosowała apel dotyczący przekazania sprzętu. Odpowiedzieli na niego dyrektorzy 5 szpitali, dla których przygotowanie niezbędnej do transportu dokumentacji to wielomiesięczne logistyczne działanie, które pochłonęło wiele wysiłku i ich cennego czasu. Największą liczbę sprzętu pediatrycznego przygotował Szpital Dziecięcy im. prof. Jana Bogdanowicza i Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej. Ze Szpitala Dziecięcego zostaną przekazane łóżka dziecięce, w tym ortopedyczne, pompy infuzyjne i 3 aparaty do znieczulenia. Ze Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej na Ukrainę pojedzie 11 wysokiej klasy respiratorów, inkubatory i monitory. Centrum Medyczne „Żelazna” zaoferowała lampy bakteriologiczne, wyposażenie laboratorium, a także aparat do przezskórnego pomiaru bilirubiny. Z ciechanowskiego szpitala transportowane będzie stanowisko do resuscytacji, a z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego CMKP im. prof. W. Orłowskiego noworodkowy respirator. Do akcji włączyła się również firma Dräger, która dodatkowo podaruje 10 kompletów rur do respiratorów umożliwiających natychmiastowe zastosowanie sprzętu.

Przekazanie sprawnego sprzętu jest możliwe dzięki corocznej akcja Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, która daje szanse na odnawianie sprzętu w polskich placówkach pediatrycznych i neonatologicznych. Wymiana sprzętu była możliwa również dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu w 2017 roku przez Ministerstwo Zdrowia neonatologicznym oddziałam najwyższego III stopnia referencyjności, a także przychylności organów założycielskich szpitali-darczyńców. Zarząd CMCF i koordynatorzy Polski i Ukrainy serdecznie dziękują za ten dar serca i bezinteresowną pomoc dla noworodków i dzieci naszych najbliższych sąsiadów. Wszystkie Dzieci są Nasze.

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI