Aktualności

PACZUSZKA DLA MALUSZKA / A PACKAGE FOR A NEWBORN

Nasza Fundacja włącza się w aktywności mające na celu wsparcie kobiet, które uciekając z objętego wojną kraju zmuszone są rodzić w trakcie ucieczki lub tuż po przybyciu do Polski.

Our Foundation is involved in activities aimed at supporting women who, fleeing from a war-affected country, are forced to give birth while fleeing or just after arriving in Poland. 

Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że w Ukrainie przebywa wciąż ok. 265 tys. kobiet w ciąży, z czego 80 tys. w trzecim trymestrze ciąży. Według Polskiej Misji Medycznej każdego dnia na przejściach granicznych pomocy medycznej potrzebuje 20-25 kobiet w ciąży. Większość z nich przybywa do Polski z jedną walizką, a w wyniku stresu i skrajnego wyczerpania akcje porodowe często rozpoczynają się przedwcześnie. 

Nasza Fundacja uruchomiła zbiórkę finansową i rzeczową „Paczuszka dla Maluszka”, której celem jest wyposażenie ukraińskich niemowląt rodzących się w Warszawie w artykuły pierwszej potrzeby takie jak ubranka dla noworodków rozmiary 50-68 w tym: body, pajacyki, skarpetki, czapeczki, smoczki, małe zabawki, kosmetyki i art. higieniczne.

Planujemy także przygotowanie magazynu ubranek/rzeczy przydatnych dla noworodków, niemowląt, które będą wydawane w odpowiedzi na konkretne potrzeby samotnych Matek w Polsce. Z magazynu Mamy będą mogły otrzymać bujaczki, nosidełka chusty do noszenia dzieci, wózki, przewijaki, maty, wanienki oraz laktatory.

Poszukujemy Firm/Sponsorów chętnych współpracy i przekazania produktów w ramach darowizn rzeczowych. 

Jesteśmy wdzięczni za wszelkie wpłaty pozwalają one na organizacje spersonalizowanej pomocy dla Mam z Ukrainy.

Kontakt: paczuszka@koalicjadlawczesniaka.pl

Darowizny finansowe z dopiskiem „Wyprawka” można wpłacać na konto Fundacji: 48 1140 2004 0000 3002 7899 6040 lub poprzez link: https://www.koalicjadlawczesniaka.pl/wesprzyj-nas/

The United Nations estimates that in Ukraine there are still around 265,000 pregnant women, of which 80 thousand in the third trimester of pregnancy. According to the Polish Medical Mission 20-25 pregnant women need medical assistance every day at border crossings. Most of them come to Poland with one suitcase, and because of stress and extreme exhaustion labor often begins prematurely.

Our Foundation has launched a financial and material collection “Paczuszka dla Maluszka A package for a newborn” the purpose of which is to equip Ukrainian babies born in Warsaw with basic necessities such as clothes for newborns, sizes 50-68, including: bodysuits, rompers, socks, hats, nipples, small toys, cosmetics and hygiene articles.

We also plan to prepare a warehouse of clothes / things useful for newborns which will be issued in response to the specific needs of single mothers in Poland. From the warehouse mothers will be able to receive rockers, carriers, scarves for carrying babies, prams, changing mats, bathtubs and breast pumps.

We are looking for companies / sponsors willing to cooperate and provide products as donations.

We are grateful for any donation that allows us to organize personalized help for Mums from Ukraine.

Contact: paczuszka@koalicjadlawczesniaka.pl

Financial donations with the note “Layette” can be paid to the Foundation’s account: IBAN: PL48114020040000300278996040
SWIFT (individual, corporate and private banking clients): BREXPLPWMBK
SWIFT (SME clients and corporations): BREXPLPWXXX

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI