Aktualności

Nasza Fundacja współtworzy Ogólnopolskie Porozumienie – Razem dla Wcześniaków

List intencyjny w sprawie Ogólnopolskiego Porozumienia „Razem dla wcześniaków”

My, niżej podpisani, reprezentując organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci przedwcześnie urodzonych i ich rodziców, niniejszym zawiązujemy nieformalną inicjatywę OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE – RAZEM DLA WCZEŚNIAKÓW.

Naszym celem jest współdziałanie w sprawach rangi ogólnopolskiej, współpraca ze środowiskiem medycznym oraz decydentami nad poprawą systemu opieki nad wcześniakami w Polsce oraz wsparcie rodziców wcześniaków.

Ogólnopolskie Porozumienie – Razem dla Wcześniaków jest inicjatywą otwartą dla innych organizacji, które zechcą dołączyć oraz demokratyczną, a wszelkie inicjatywy będą podejmowane w ramach konsensusu wszystkich organizacji członkowskich.

Praca na rzecz Porozumienia jest pracą społeczną, a status członków jest równy dla każdego, nie przewiduje się wyłaniania nieformalnych liderów tej inicjatywy.

Jednoczy nas jeden cel, by mówić jednym, mocnym głosem o sprawach najważniejszych dla najmniejszych z najmłodszych i ich rodziców. Porozumienie jest inicjatywą apolityczną, niezależną, nie jest wspierane finansowo przez żadne podmioty.

Członkowie Porozumienia:

Grupa wsparcia dla rodziców wcześniaka Calineczki
Fundacja Koalicja dla wcześniaka
Fundacja Laboratorium Marzeń
Fundacja Mali Wojownicy
Fundacja MatkoweLove
Fundacja Przed Czasem
Stowarzyszenie Za wcześnie

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI