Aktualności

Ministerstwo Zdrowia popiera nasz postulat dotyczący odwiedzin na oddziałach neonatologicznych

Obecność rodziców wcześniaków na oddziałach neonatologicznych jest kluczowa dla prawidłowego rozwoju dzieci. Mówimy o tym od kilku miesięcy. Nasz postulat dotyczący umożliwienia obecności rodziców na oddziałach neonatologicznych już 7 dni po otrzymaniu przez nich 1. dawki szczepionki przeciwko COVID-19 zyskał poparcie Ministerstwa Zdrowia. Dziś otrzymaliśmy pismo w tej sprawie.

Oświadczenie w tej sprawie wydała na początku marca prof. Ewa Helwich, konsultant krajowa w dziedzinie neonatologii. W piśmie od Sekretarza Stanu Waldemara Kraski czytamy, że nie jest konieczne wydawanie odrębnych zaleceń przez Ministerstwo Zdrowia w tej sprawie, a rekomendacje prof. Helwich są wiążące dla kierowników placówek zdrowotnych.

“Zalecenia wydane przez konsultanta krajowego dotyczące umożliwienia obecności rodziców na oddziale w sposób nieograniczony 7 dni po 1. dawce szczepienia przeciw COVID-19, będą wystarczające i wiążące dla kierowników podmiotów leczniczych. Jednocześnie, w przypadku braku ich respektowania i wprowadzania przez podmioty lecznicze niewspółmiernych ograniczeń dotyczących możliwości obecność rodziców wcześniaków na OINT, praktyki te powinny być bezpośrednio zgłaszane Rzecznikowi Praw Pacjenta, który monitoruje wpływające do niego sygnały pod kątem ww. nieprawidłowości i niezwłocznie podejmuje działania” – dodaje Waldemar Kraska.

WRÓĆ DO LISTY AKTUALNOŚCI